GRUPA COACHINGOWA a�� TWA�J POTENCJAA?

Stacjonarna grupa dla kobiet, Warszawa

Pracujemy z kobietami, ktA?re pragnA� zmiany, poniewaA? chcA� naprawdA� satysfakcjonujA�cego A?ycia i realizowania siebie, czA�sto A�A�czA�c rA?A?ne role A?yciowe.
Pomagamy im w umacnianiu ich potencjaA�u i niwelowaniu czynnikA?w blokujA�cych go, tak A?eby wreszcie w peA�ni uwierzyA�y w siebie i A?yA�y A?yciem jakiego chcA� a�� byA�y szczA�A�liwe.

„Monika i Dominika podzieliA�y siA� z nami swoim autorskim modelem rozwoju, ktA?ry wiele mi wyjaA�niA� i wniA?sA� do mojego A?ycia. DziA�ki ciekawym A�wiczeniom, dzieleniu siA� z innymi swoim doA�wiadczeniem, refleksji i informacji zwrotnej od prowadzA�cych kaA?da z uczestniczek na swA?j sposA?b mogA�a przyjrzeA� siA� temu, gdzie jest i czego potrzebuje, aby jej potencjaA� w peA�ni rozkwitA� i zamanifestowaA� siA� w A�wiecie.”

„Monika i Dominika stworzyA�y wspierajA�cA� atmosferA�, dziA�ki ktA?rej na spotkaniach grupy mogA�am byA� w peA�ni sobA� i otwarcie dzieliA� siA� swoimi doA�wiadczeniami, uczuciami, pomysA�ami… Polecam z caA�ego serca.”

„Aswietnie poprowadzona grupa rozwojowa, gdzie w bezpieczny sposA?b moA?na zajrzeA� w gA�A�b siebie, tak aby poluzowaA� ograniczenia naszego potencjaA�u.”

„DoA�wiadczyA�am na czym polega moc bycia w grupie, jak cenna jest obecnoA�A� innych kobiet – wzajemne wspieranie siA� i dzielenie tym, co dla nas waA?ne, czasem radosne, czasem trudne, ale zawsze piA�kne, wspA?lny A�miech i A�zy wzruszenia – BEZCENNE 🙂 „

JeA�li poczuA�aA�, A?e coA� masz do zrobienia w tym temacie a�� zapraszamy do skorzystania ze wsparcia grupy coachingowej.

Spotkania grupy, tym razem w Piasecznie, startujemy 18 maja i spotykamy siA� w kolejne A�rody (godz. 18.00- 21.00).

Terminy spotkaA� wkrA?tce

Koszt za spotkanie 100 zA�.

Praca w grupieA� kobiecejA� da CiA� poczucie bezpieczeA�stwa i wsparcie. BA�dziesz czerpaA� siA�A� z bycia we wspA?lnocie, dzieliA� siA� tym, co jest dla nas waA?ne, trudneA�i piA�kne.
Spotkasz siA� z innymi kobietami, ktA?re poza swoimi rolami, rangami, wiekiem a�� sA� takie same a�� choA� tak piA�knie siA� rA?A?niA�.

W pierwszej kolejnoA�ci zajmiemy siA� diagnozA� Twojego PotencjaA�u.

NastA�pnie, wyA�onimy te aspekty, nad ktA?rymi bA�dziesz pracowaA� wraz z grupA�. CaA�y cykl zakoA�czysz posiadajA�c indywidualne wskazA?wki do dalszej pracy.

Kontakt z Twoim potencjaA�em zapewni Ci szczA�A�liwe i udane A?ycie oraz sprawi, A?e poczujesz siA� kompetentna w zakresie stawiania czoA�a wyzwaniom przynoszonym przez A?ycie. Wreszcie uwierzysz, A?e zasA�ugujesz na to, co najlepsze.

JesteA�my ekspertkami w temacie rozwijania potencjaA�u, wat can i buy with echeck zajmujemy siA� tym tematem od 5ciu latA� a�� zarA?wno od strony praktycznej jak i teoretycznej. Prowadzimy program internetowy i indywidualne konsultacje a�� zawsze skupiajA�c siA� na Twoim Potencjale.
PozwA?l, aby TwA?j potencjaA� rozwinA�A� siA� w peA�ni!

 

 

 

The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.