Metody pracy – COACHING

Dla nas coaching to po prostu droga rozwoju.

MoA?e ona dotyczyA� A?ycia zawodowego lub osobistego.

To rA?wnieA? skuteczne narzA�dzie pozwalajA�ce odkryA� i w peA�ni wykorzystaA� TwA?j potencjaA�, realizowaA� zaA�oA?one cele oraz wprowadzaA� satysfakcjonujA�ce zmiany.

RolA� coacha jest towarzyszenie Ci w drodze do odkrycia w sobie tego wewnA�trznego A?rA?dA�a speA�nienia, harmonii i A�kreatywnoA�ci. Tak aby A?yA� peA�niej, A�wiadomie i w kontakcie ze sobA� oraz by budowaA� karmiA�ce relacje.

Na poczA�tek zapraszamy CiA� na wstA�pnA� sesjA�, podczas ktA?rej poznamy siA� nawzajem oraz w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, z uwagA� przyjrzymy siA� miejscu, w ktA?rym jesteA� teraz i poszukamy odpowiedzi na pytanie czego potrzebujesz.
Po podjA�ciu decyzji o rozpoczA�ciu procesu coachingowego, wspA?lnie ustalimy cele wspA?A�pracy, gA�A?wne obszary do pracy oraz formA� spotkaA�.

buy doxycycline hyclate 100mg acne Standardowa sesja coachingowa trwa 1 h (wyjA�tek stanowi coaching par 1,5h) i w zaleA?noA�ci od potrzeb Klienta moA?e odbywaA� siA� podczas spotkaA� bezpoA�rednich lub za pomocA� skype.

W swojej pracy z Klientem korzystamy z wielu metod i narzA�dzi tak aby wesprzeA� CiA� w A�jak najlepszy i najbardziej efektywny sposA?b wA�aA�nie dla Ciebie. Wykorzystujemy min. Coaching co-aktywny, Zen Coaching, (NLP), Porozumienie bez Przemocy (NVC), wizualizacjA�, pracA� z metaforA�, praca z ciaA�em, Living Dance Form i wiele innych.

A�

Nieustannie poszerzamy swojA� wiedzA� bo nasza praca jest naszA� pasjA�.

A�

The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.