GRUPA COACHINGOWA

UdziaA� w grupie coachingowej – 350 zA�/miesiA�c

W cenie konsultacja, diagnoza potencjaA�u, A�3 trzygodzinne spotkania w miesiA�cu oraz narzA�dzia do pracy pomiA�dzy spotkaniami.

 

Inwestycja w potencjaA�

Po wstA�pnej, pA�atnej 50% sesji zaproponujemy dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb pakiet sesji. Ustalimy wspA?lnie iloA�A� sesji, formA� pracy (osobista lub skype) .

Przy wykupieniu pakietu obowiA�zuje niA?sza cena.

A�Ceny pojedynczych sesji:

Coaching Twojego PotenccjaA�u (60A� minut) a�� 120 zA� za sesjA�

Coaching Twojego PotencjaA�u Rodzicielskiego (60 minut) a�� 120 zA� za sesjA�

Coaching Twojego PotencjaA�u w Relacji, dla par A�(90 a�� 120 minut) a�� 200 za sesjA�

 

 

Coaching osobisty (60 minut) a�� 120 zA� za sesjA�

Coaching kariery (60 minut) a�� 120 za sesjA�