Coaching TWOJEGO POTENCJAA?U

tadalafil 20 mg without prescription
To autorski program stworzony przez nas specjalnie dla kobiet i oparty na naszym wieloletnim doA�wiadczeniu. To takA?e skuteczna metoda rozwoju prowadzA�ca do bardziej A�wiadomego i satysfakcjonujA�cego A?ycia.

Po zakoA�czeniu procesu bA�dziesz silniejsza a�� znajdziesz kontakt ze swojA� wewnA�trznA� mocA�.
BA�dziesz bardziej odporna na spotykajA�ce CiA� przeciwnoA�ci losu, bA�dziesz podejmowaA� decyzje, ktA?re sA� w zgodzie z TobA�. Raz na zawsze poczujesz, A?e wA�aA�nie Tobie naleA?y siA� to, co najlepsze!!!

Dlaczego warto pracowaA� nad PotencjaA�em? PoniewaA?, jak potwierdzajA� badania (np. Lee 2002; Sprott 2000 i in.), ma on A�cisA�y zwiA�zek z poczuciem szczA�A�cia, odpornoA�ciA� psychicznA� i motywacjA� do lepszego, speA�nionego oraz zdrowego A?ycia.

JeA�li jesteA� juA? gotowa na bardziej A�wiadome, satysfakcjonujA�ce i radosne A?ycie, to ten
coaching jest wA�aA�nie dla Ciebie.
W czasie procesu coachingowego wspieramy CiA� w:
a�? wzmocnieniu Twojego PotencjaA�u, sprawczoA�ci i samooceny
a�? byciu dla siebie waA?nA�;
a�? wziA�ciu odpowiedzialnoA�ci za jakoA�A� swojego A?ycia i wprowadzeniu satysfakcjonujA�cych zmian;
a�? czerpaniu ze swoich sukcesA?w i kreatywnym podejA�A� do A?yciowych wyzwaA�;
a�? znalezieniu rA?wnowagi pomiA�dzy rA?A?nymi A?yciowymi rolami;
a�? okreA�laniu celA?w i osiA�ganiu konkretnych rezultatA?w w najbardziej naturalny dla Ciebie sposA?b;
a�? budowaniu autentycznych, karmiA�cych relacji z innymi;
a�? pokonywaniu przeszkA?d, wzmacnianiu motywacji i A�wiA�towaniu sukcesA?w.
Na poczA�tek zapraszamy CiA� na wstA�pnA� sesjA�, podczas ktA?rej poznamy siA� nawzajem oraz w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, z uwagA� przyjrzymy siA� miejscu, w ktA?rym jesteA� teraz i poszukamy odpowiedzi na pytanie, czego potrzebujesz.
Po podjA�ciu decyzji o rozpoczA�ciu procesu coachingowego, wspA?lnie ustalimy cele wspA?A�pracy, gA�A?wne obszary do pracy oraz formA� spotkaA�.

W swojej pracy z Klientem korzystamy z wielu metod i narzA�dzi tak aby wesprzeA� CiA� w jak najlepszy i najbardziej efektywny sposA?b wA�aA�nie dla Ciebie. Wykorzystujemy min. Coaching co-aktywny, Zen Coaching, Programowanie neurolingwistyczne (NLP), Porozumienie bez Przemocy (NVC), wizualizacjA�, pracA� z metaforA�, praca z ciaA�em, Living Dance Form i wiele innych.

Zapraszamy CiA� na coaching a�� profesjonalne wsparcie w skutecznym wzmacnianiu Twojego PotencjaA�u – Twojej wewnA�trznej mocy.
MoA?emy siA� spotkaA� osobiA�cie lub na Skypie.

topspyapps.net