Coaching indywidualny / Life coaching

Coaching indywidualny / Life coaching to skuteczna metoda rozwoju prowadzA�ca do bardziej A�wiadomego
i satysfakcjonujA�cego A?ycia.Tak, kaA?demu zdarza siA� w pA�dzie codziennoA�ci zgubiA� to co najwaA?niejsze a�� kontakt ze sobA�, swoimi wartoA�ciami, marzeniami, potrzebamia��A� Ale wiemy teA?, A?e to od Ciebie zaleA?y czy w porA� siA� zatrzymasz.

W czasie procesu coachingowego wspieramy CiA� w:

 • zrozumieniu, A?e miejsce w ktA?rym jesteA� jest tym wA�aA�ciwym.
 • wziA�ciu odpowiedzialnoA�ci za jakoA�A� swojego A?ycia i wprowadzeniu satysfakcjonujA�cych zmian;
 • czerpaniu ze swoich sukcesA?w i kreatywnym podejA�A� doA� A?yciowych wyzwaA�;
 • znalezieniu rA?wnowagi pomiA�dzy rA?A?nymi A?yciowymi rolami;
 • okreA�laniu celA?w i osiA�ganiu konkretnych rezultatA?w w najbardziej naturalny dla Ciebie sposA?b;
 • wzmocnieniu Twojego poczucia wartoA�ci, sprawczoA�ci i samooceny
 • budowaniu autentycznych, karmiA�cych relacji z innymi;
 • pokonywaniu przeszkA?d, wzmacnianiu motywacji i A�wiA�towaniu sukcesA?w.

Skorzystaj z peA�ni swojego potencjaA�u!

Coaching kariery:

Coaching kariery pozwala na A�wiadomie budowanie i rozwA?j kariery zawodowej, tak aby
w peA�ni wykorzystaA� swA?j potencjaA� i czerpaA� radoA�A� z pracy. To rA?wnieA? skuteczne narzA�dzie do wprowadzenia w swoje A?ycie zawodowe wspierajA�cych zmian i konkretnych rozwiA�zaA�.

Co zyskujesz decydujA�c siA� na proces coachingowy?:

 • stworzenie planu rozwoju zawodowego zgodnego z Twoimi aspiracjami;
 • odkrycie lub peA�ne wykorzystanie Twojego potencjaA�u;
 • A�wiadomoA�A� miejsca w ktA?rym jesteA� oraz precyzyjnie okreA�lenia zgodnych z Twoimi wartoA�ciami celA?w;
 • zaplanowanie kolejnych krokA?w i znalezienie wA�asnych narzA�dzi na skuteczne ich wprowadzenie;
 • wzmocnienie pewnoA�ci siebie i radzenie sobie w trudnych, stresujA�cych sytuacjach;
 • znalezienie rA?wnowagi pomiA�dzy A?yciem zawodowym i prywatnym, tak aby z obydwu czerpaA� radoA�A� i satysfakcjA�

Tak, Twoja praca moA?e byA� A?rA?dA�em satysfakcji, speA�nienia i radoA�ci.

A�

A�