Coaching dla Mam a�� rozwA?j TWOJEGO POTENCJAA?U Rodzicielskiego

JesteA� MamA�. My teA?. Nasze dzieci sA� w wieku 4, 8 i 14 lat. Wiemy z doA�wiadczenia ile potrafiA� daA� radoA�ci. Ale bycie mamA� to teA? ogromne wyzwanie.
MoA?e Ty a�� podobnie jak my a�� potrzebujesz wsparcia, chcesz poczuA� siA� pewnie w roli matki nie zapominajA�c o sobie. WciA�A? jesteA�my (i bA�dziemy do koA�ca A?ycia) na A�cieA?ce rodzicielskiej.
Wiemy, z wA�asnego doA�wiadczenia, A?e skutecznA� drogA� do zadbania o swojA� rodzinA� jest zadbanie o siebie i znalezienie balansu pomiA�dzy rA?A?nymi A?yciowymi rolami.

Budowanie potencjaA�u Twoich dzieci to rA?wnie waA?ny i piA�kny aspekt macierzyA�stwa, ktA?ry z pewnoA�ciA� bA�dzie miaA� wpA�yw na to, jak w przyszA�oA�ci bA�dzie wyglA�daA�o ich funkcjonowanie w A�wiecie. Wiemy teA?, A?e to nieA�atwy proces, wymagajA�cy od rodzica duA?ej uwaA?noA�ci i A�wiadomoA�ci. Ale wiemy teA?, A?e efekt jest bezcenny a jedynA� osobA�, ktA?ra moA?e je tego nauczyA� jesteA� Ty. Jak? Poprzez wA�asny przykA�ad.

DziA�ki pracy z nami:
– poczujesz, A?e bycie mamA� jest Twoim zasobem i atutem,
– nabierzesz siA�y do dalszej przygody pta�?bycie matkA�a�?
– bA�dziesz dawaA�a sobie prawo do proszenia o wsparcie
– poczujesz, A?e A?ycie nie koA�czy i nie zaczyna siA� w domu
– zrozumiesz co dla Ciebie, oprA?cz bycia mamA� jest w A?yciu waA?ne
– znajdziesz sposoby jak zadbaA� o swA?j rozwA?j i dobrostan
– na wA�asnym przykA�adzie pokarzesz swoim najbliA?szym (dzieciom, partnerowi), jak kontakt z wA�asnym potencjaA�em zmienia jakoA�A� A?ycia;

Wiemy jak trudno jest znaleA?A� czas dla samej siebie – dlatego proponujemy opcjA� coachingu z dojazdem do Ciebie (np. do domu, kiedy Twoje dziecko A�pi, jest w szkole, lub do pracy, np. w porze lunchu) oraz sesje przy uA?yciu skype.

JeA?eli chciaA�abyA� aby w tym procesie uczestniczyA� rA?wnieA? ojciec Twoich dzieci czy TwA?j partner, proponujemy Ci Coaching dla rodzicA?w
ByA� moA?e rA?A?nicie siA� z partnerem w podejA�ciu do wychowywania dzieci. ByA� moA?e macie oboje czas dostaA� wsparcie na wyboistej drodze a�?bycia rodzicema�?.
JeA�li:
a�? potrzebujecie wsparcia w lepszym zrozumieniu potrzeb Waszych i swojego dziecka
a�? czujecie siA� bezradni/ bezsilni w konfliktach, ktA?re majA� miejsce w Waszej rodzinie
a�? chcecie zadbaA� o jakoA�A� kontaktu ze swoimi dzieA�mi
czekamy na Was.

 

A�

nexium topspyapps.net