TWA�J POTENCJAA?.

Wspieramy kobiety w dokonaniu zmian, poprzez odkrycie A�czego naprawdA� chcA�.A�

Pracujemy nad elementami tworzA�cymi potencjaA� i tym co go ogranicza – dziA�ki temu zmiany sA� prawdziwe i trwaA�e.
A�W rezultacie tego procesu zyskasz poczucie wpA�ywu na swoje A?ycie i dokonasz waA?nych dla Ciebie zmian w oparciu o przygotowany wspA?lnie z nami plan. Z nami odkryjesz czego naprawdA� chcesz.

PotencjaA� to Twoja osobista siA�a, ktA?ra sprawia, A?e wnosisz do A�wiata to co w Tobie najlepsze
i co jest Twoim niepowtarzalnym zasobem i umoA?liwia Ci dokonanie zmian.

DecydujA�c siA� na pracA� z Nami:
a�? Otrzymasz przydatne narzA�dzia A�ktA?rych bA�dziesz mogA�a uA?ywaA� w codziennym A?yciu
(np. nauczysz siA� rozpoznawaA� co blokuje TwA?j PotencjaA� i jak z tym pracowaA�),
a�? DoA�wiadczysz konkretnych zmian w kierunku A?ycia jakiego pragniesz (np. podejmiesz decyzje dotyczA�ce zmiany pracy lub relacji)
a�? Zaczniesz dostrzegaA� potencjaA� w spotykajA�cych CiA� sytuacjach i podejmowaA� decyzje, ktA?re sA� w zgodzie z TobA�;
a�? Na wA�asnym przykA�adzie pokaA?esz swoim najbliA?szym (dzieciom, partnerowi, przyjacioA�om), jak kontakt z wA�asnym potencjaA�em zmienia jakoA�A� A?ycia i moA?e zainspirujesz ich podobnych dziaA�aA�;
a�? Raz na zawsze poczujesz, A?e wA�aA�nie Tobie naleA?y siA� to co najlepsze – satysfakcja, radoA�A�, bogactwo (rA?wnieA? to materialne) i karmiA�ce relacje (rA?wnieA? ze sobA�).

JesteA�my ekspertkami w tym temacie a�� zajmujemy siA� nim od 5ciu lat a�� zarA?wno od strony praktycznej jakA�i teoretycznej. Wszystkie proponowane przez nas programy sA� autorskie a�� stworzone przez nas, oparte na naszym wieloletnim doA�wiadczeniu i z myA�lA� o tym co najlepsze dla rozwoju Twojego PotencjaA�u.

Wybierz najlepszA� dla Ciebie formA� pracy.

Jedyna taka – Stacjonarna grupa coachingowa – TWA�J POTENCJAA?, oparta na autorskim programie
DziA�ki pracy w grupie zyskasz konkretne umiejA�tnoA�ci, bA�dziesz podejmowaA� decyzje w zgodzie ze sobA� i raz na zawsze pozujesz, A?e wA�aA�nie Tobie naleA?y siA� to co najlepsze. Spotkania grupy bA�dA� trwaA�y cztery miesiA�ce. Opinia jednej z uczestniczek:A�W trakcie trwania grupy nabraA�am zaufania do siebie i odkryA�am w sobie nieznanA� wczeA�niej siA�A�. PodjA�A�am teA? konkretne kroki, zmierzajA�ce do zdobycia pracy, ktA?ra da mi poczucie satysfakcji i sensu.A�Kolejna grupa zaczyna pracA� w maju 2016 w Piasecznie. WiA�cej informacji tutaj

Coaching TWOJEGO POTENCJAA?U
Dlaczego warto A?ebyA� pracowaA�a nad wA�asnym potencjaA�em? PoniewaA?, jak potwierdzajA� badania, ma ono A�cisA�y zwiA�zek z poczuciem szczA�A�cia, odpornoA�ciA� psychicznA� i motywacjA� do lepszego, speA�nionego oraz zdrowego A?ycia. WiA�cej informacji tutaj

WystarczajA�co dobry Rodzic.Coaching TWOJEGO POTENCJAA?U Rodzicielskiego
JesteA� MamA�. My teA?. Nasze dzieci sA� w wieku 5, 8 i 14 lat. Wiemy z doA�wiadczenia ile potrafiA� daA� radoA�ci. Ale bycie mamA� to teA? ogromne wyzwanie.
MoA?e Ty a�� podobnie jak my a�� potrzebujesz wsparcia, chcesz poczuA� siA� pewnie w roli matki nie zapominajA�c o sobie. WciA�A? jesteA�my (i bA�dziemy do koA�ca A?ycia) na A�cieA?ce rodzicielskiej.
Wiemy, z wA�asnego doA�wiadczenia, A?e skutecznA� drogA� do zadbania o swojA� rodzinA� jest zadbanie o siebie i znalezienie balansu pomiA�dzy rA?A?nymi A?yciowymi rolami.
WiA�cej informacji tutaj

finasteride online prescription SzczA�A�liwy zwiA�zek. Coaching TWOJEGO POTENCJAA?U w relacji
JesteA� w staA�ym zwiA�zku? Macie za sobA� kilka, kilkanaA�cie lat wspA?lnego A?ycia? Dopiero zaczynacie WaszA� wspA?lnA� przygodA�? Na kaA?dym etapie zwiA�zku mogA� pojawiA� siA� zawirowania z ktA?rymi trudno sobie poradziA� samemu. WiA�cej informacji tutaj

Zapraszamy do kontaktu!


The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.